مشاوره ایزو 17025 و دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از NACI

گواهینامه تایید صلاحیت از NACI
گواهینامه تایید صلاحیت از NACI

در مسیر مشاوره استاندارد ISO 17025 ویرایش ۲۰۱۷و پیاده سازی ایزو ۱۷۰۲۵ و‌دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت روند کار گروه مشاوران عصر کیفیت بدین صورت است:

ابتدا آزمایشگاه باید لطف کند و اسکوپ خود را برای شرکت مشاور ارسال کند.اسکوپ یا دامنه یا لیست توانمندیهای آزمایشگاه فهرست آزمونهایی است که آزمایشگاه قصد دارد تا برای آنها اخذ گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ را انجام دهد.

این نکته مهم است که علاوه بر نام آزمونها ،شماره استاندارد آزمون مربوطه هم ضروری است.مثلا آزمون کشش را هم میتوان با استاندارد isiri یا inso دریافت کرد و هم با ISO و هم با ASTM.البته اگر مشتریان آزمایشگاه اصرار به استاندارد خاصی نداشته باشند قطعا استاندارد ملی یعنی همان ISIRI یا INSO در اولویت است.پس از ارسال اطلاعات توسط آزمایشگاه برای عصر کیفیت(یا بصورت نامه یا بصورت فرم اپلیکیشن فرم عصرکیفیت) تیم ما امکانسنجی لازم را انجام داده و طی پیش نویس قرارداد موارد و هزینه پروژه را خدمت آزمایشگاه ارسال می کند.

یکی از کلیدیترین مطالب در پروژه مشاوره استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ و دریافت گواهینامه توانمندی آزمایشگاه از حیث نیروی انسانی است.آزمایشگاهها عمدتا در کمترین تعداد به دو تفر نیرو نیازدارند.یک نفر مدیر فنی آزمایشگاه (که میتواند مدیر آزمایشگاه هم باشد)و یک نفر مدیر کیفی آزمایشگاه.

تجربه نشان داده است که اگر آزمایشگاه دارای نیروی کافی و متعهد باشد پروژه با سرعت و بصورت مطلوب پیش میرود.شاید طی این ۲۴ سال فعالیت تنها دلیلی که در پروژه های مشاوره استانداردISO17025 و یا سایر سیستمهای مدیریت کیفیت باعث طولانی شدن پروژه شده است همین و تنها همین یک دلیل است.یعنی نیروهای آزمایشگاه زمان خالی کافی برای تمرکز و انجام کارهایی که توسط مشاور تعیین میشود ندارند.با توجه به این که این تنهاموردی بوده است که تا بحال درپروژه مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ باعث کندشدن پروژه شده است پس توجه به آن بسیار بسیار ضروری بنظر میرسد.

مراحل دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ به این صورت است که در هر جلسه مشاور نسبت به آموزش و تکمیل نمونه فرمها بهمراه تیم آزمایشگاه می نماید و موارد در انتهای هر جلسه ،صورتجلسه می شود.سپس آزمایشگاه پس از انجام موارد نسبت به برگزاری جلسه بعد اقدام می نماید.این نکته نشان می دهد که سرعت پیشرفت پروژه کاملا وابسته به آزمایشگاه است.قطعا سرعت پیشرفت کار درآزمایشگاهی که در مسیر دریافت تایید صلاحیت،هر هفته جلسه با تیم مشاور میگذارد نسبت به آزمایشگاهی که هر سه هفته یکبار نسبت به برگزاری جلسات اقدام می نماید سه برابر خواهد بود.

روند کار در جلسات بدین گونه است که ابتدا مستندات طراحی و آموزش داده میشود.سپس کالیبراسیون عمومی و بعد اطمینان از اعتبار نتایج آزمون و اجرای آن و‌سپس ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری و اجرا و سپس ریسک و قواعد تصمیم گیری در آزمایشگاه و در نهایت ممیزی داخلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ ویرایش ۲۰۱۷.

در این مرحله نسبت به ثبت نام در سامانه مرکز ملی تایید صلاحیت یا naci اقدام میشود و هزینه ای هم پرداخت میشود(حدوداد۱۶میلیون تومان)و پس از مدتی هم ارزیابی نهایی انجام میگردد.مرحله بعدی ارسال مدارک ارزیابی توسط سرارزیاب محترم برای کمیته تایید صلاحیت می باشد که عمدتا در هر ماه برگزار میشود.در صورت تایید ارزیابی توسط کمیته در مرکز ملی تایید صلاحیت ،آزمایشگاه برای دریافت گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ توصیه میشود و در سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ، هر ماهه اسامی آزمایشگاههایی که موفق به اخذ گواهینامه ISO 17025 شده اند ذکر میشوند.پس از مدتی هم گواهینامه ISO/IEC17025 آزمایشگاه در سامانه مرکز قرار میگیرد.

اسامی آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون که موفق به دریافت گواهینامه ایزو 17025 در سایت naci قابل دسترس است.
یکی از مهمترین عوامل موفقیت تیم مشاور در این مسیر قطعا تعهد و‌دلسوزی وفروتنی و بروز بودن الزامات مرکز ملی تایید صلاحیت است.

ما در شرکت عصر کیفیت مفتخریم که بهترین دوستانمان همان افراد زحمتکشی هستند که در طی پروژه های مشاوره اخذ گواهینامه استاندارد ISO 17025 همراهیشان کرده ایم و خداروشکر که اینچنین افراد متخصص و خوبی را تا بحال تجربه کرده ایم و مثل یک خانواده بزرگ ارزشمند هستیم.

در گروه تلگرامی عصرکیفیت میزبان این خانواده هستیم.

کانال اموزشی و پرسش و پاسخ ISO17025_IATF@

به امید فردای روشن برای ایران جانمان.